Vierailuja: Tänään: 6 | Yhteensä: 62588

Rekisteriseloste

01.10.2013 

Webstrella verkkopalveluiden asiakasrekisteri. 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. 

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Jyri Tähtelä (ks. Yhteystiedot-sivu)

 

1 Rekisterin pitämisen peruste 

Webstrellan web-kauppa palvelun käyttäjän tai asiakassuhteen perusteella tapahtuvan verkkopalvelun sekä siihen kulloinkin kuuluvien palveluiden liittyvä henkilötietojen käsittely. 

 

2 Rekisterin käyttötarkoitus 

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. 

 

3 Rekisterin sisältämät tiedot 

Palveluissa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: 

- Yhteystiedot

- Tapahtuma-, ja käyttäjäanalyysitiedot

- Asiakkuuteen liittyvät tiedot

- Asiakaspalvelutilanteisiin sähköpostilla liittyvä viestinnän tallennus

- Asiakas / tilausrekisteri

 

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Webstrellan omissa rekistereissä. 

 

4 Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä palvelun tai tuotteen tilaamisen ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. 

 

5 Tietojen luovutus 

Ellei lainsäädäntö siihen pakota, Webstrella ei luovuta näitä tietoja ilman lupaasi kolmannelle osapuolelle, ellei se ole tarpeen tilauksen käsittelemiseksi. 

 

6 Rekisterin suojaus 

Tiedot kerätään Webstrellan tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla, tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. 

 

7 Tarkastusoikeus 

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. 

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Webstrellan postitusosoitteeseen (postitusosoite Yhteystiedot-sivulla)